MTB Homepage
         Dni            Godziny       Minuty      Sekundy

FINAŁ CYKLU BIKE CROSS MARATON GOGOL MTB 2018

facebook e-mail facebook
SKRÓT REGULAMINU WIELKOPOLSKIEJ LIGI MASTERS - BIKE CROSS MARATON Wielkopolska GOGOL MTB 2018

1. Organizator Cyklu:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki"
ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec

2. Opis imprezy:
BIKE CROSS MARATON Wielkopolska GOGOLMTB 2018 jest imprezą otwartą, składającą się z maratonów XCM MTB organizowanych w następujących miejscowościach: Dolsk, Czerwonak, Wyrzysk, Chodzież, Skoki, Murowana Goślina, Suchy Las, Pobiedziska i Łopuchowo. 

3. Godziny startów:
Biuro Zawodów - 08.30
Start dystans MEGA - 11.15
Start dystans MINI - 11.30
Dekoracja kategorii MINI - 14.00
Dekoracja kategorii MEGA - 15.00
Zakończenie imprezy - 16.00   

4. Finanse:
Opłata startowa za pojedynczy start:
60 PLN (przelew do czwartku poprzedzającego datę imprezy)
80 PLN (opłata wniesiona gotówką w biurze zawodów)
30 PLN (kat. K-0/M-0) - bez względu na sposób dokonania opłaty)

Przy pierwszym starcie w sezonie należy do opłaty startowej doliczyć koszt numeru startowego.
10 PLN - numer startowy - elektroniczny pomiar czasu na wszystkich edycjach BCM 2018
UWAGA - przy zmianie dystansu, należy zakupić w biurze zawodów nowy numer startowy.

PAKIET STARTOWY PREMIUM:
- 250 PLN (opłata - przelew za 5 wybranych edycji dokonana najpóźniej 21.06.2018)

5. Pomiar czasu
We wszystkich edycjach cyklu obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

6. Kategorie wiekowe:
MĘŻCZYŹNI
Junior Sport       M 0        2003    2002 (Dystans Mini)
Junior                 M 1        2001    2000
Senior                M 2        1999    1988
Masters I                M 3        1987    1978
Masters II               M 4        1977    1968
Masters III              M 5        1967    1958
Masters IV              M 6        1957    1953
Masters IV+            M 6+      1952    i starsi
KOBIETY
Juniorka Sport   K 0        2003    2002 (Dystans Mini)
Juniorka             K 1        2001    2000
Senior                K 2        1999    1988
Mastr I                K 3        1987    1978
Mastr II               K 4        1977    1973
Mastr II    +         K 4+       1972    i starsze

7. Zasady punktowania:
• klasyfikacja indywidualna
Dystansem głównym dla wszystkich maratonów w cyklu jest dystans ok. 60 km.
Dystans MEGA 60 km:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500 punktów
Dystans MINI 30 km:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 400 punktów
Do klasyfikacji generalnej zostaje zaliczone maksymalnie 6 najlepszych wyników punktowych.
Aby zostać sklasyfikowanym należy wystartować co najmniej w 3 maratonach zaliczanych do cyklu BIKE CROSS MARATON Wielkopolska GOGOLMTB 2018.
• klasyfikacja drużynowa
Zgłoszenie drużyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy zawodników na adres organizatora przez kapitana drużyny. Punkty do klasyfikacji drużynowej zostają naliczane od edycji przed którą została zgłoszona drużyna. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 3 najlepsze wyniki punktowe zawodników zgłoszonych jako członkowie drużyny z edycji bez względu na to na jakim dystansie zostały zdobyte.

8. Zasady udziału
Uczestnikiem BIKE CROSS MARATON Wielkopolska GOGOLMTB 2018 będzie osoba, która spełni następujące warunki:
- dokona zgłoszenia poprzez formularz opublikowany na stronie internetowej www.gpmtb.pl
- dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów przed daną edycją